Startsidan

Program för 2016:

• Träffar varje torsdag 17 – 19

• Uppstart 12 maj med städning ute och inne, därefter grillning.

• Sommarmöte 16 juni med grillning ev hemlig gäst som berättar.

• 2 juli: Deltar i Heda Marken, försäljning av honung.

• 14 juli:Träff hos Bert och Mai i Karlshem, Skedet. Ingen träff i bigården.

• Vi hoppas Preben Kristianssen kan komma vid något tillfälle.

• Årsmöte beräknas till 10 november, återkommer med kallelse.

Övriga frågor:

• Det blir ingen biodlarkurs i år. Möjlighet finns att följa erfarna biodlare vid genomgång av Bigårdens samhällen vid träffarna varje vecka när vädret är lämpligt.

• Beslutades att sekr skall skaffa medlemsregister via Biodlarna Skänninge.

• Den som önskar beställa varor från Töreboda eller Joel Svenssons vaxfabrik kan kontakta Sonia före 1:a maj.

• Inlämning av vax för rensning sker från 1 oktober. Kom ihåg att packa bitätt, märka med namn, tel, antal kollin, samt om du vill sälja vaxet eller i vilket format du önskar återta det. Kom också ihåg att hämta era ramar efter rengöringen, vi kan inte ansvara för material som står kvar.

• Viktigt att lämna birapport, SBR behöver ett så stort underlag som möjligt för att kunna påverka förutsättningarna för biodling. Även om Du inga bin har kan Du svara med 0, så att så stor andel svar som möjligt kommer in.

• Du kan lämna rapporten till mig vid årsmötet eller skicka den till mig via mail eller adress: Skedet Karlshem 205, 59293 Borghamn.

Trevlig Bisommar önskar vi i styrelsen!

Boka in torsdagkvällarna i almanackan för träff i bigården!

Ordf. Hans Ström 0705 947959 hans.g.strom@telia.com

Kassör: Sonia Petersson 0143-21013, 070 1713499 sonia.petersson@gmail.com

Sekr: Mai Elmunger 0143-21251, 070 5895752 mai.elmunger@gmail.com