Funktionärer Alvastrabiodlareförening 2013

 

Stugkommitèn

Utbildningskommitèn Hans Ström

Bigårdskommitèn Hans Ström

Avelsansvarig Hans Ström

Marknadskommitèn Sonia Petersson (sammankallande), Anders Karlsson, May Mjärdner

Sjukdomskommitèn  Jonny Ståhl,

Honungsbedömningskommitèn Ulla-Britt Bäck, Malin Fornander

Depåföreståndare Ulla-Britt Bäck, 

Trädgårdskötare  Hans Ström

Kontaktperson för kvinnligt nätverk Cicci Lejon

Representant nya svenskar Jerker Sandegård

Representant distriktets årsmöte Ulla-Britt Bäck, Malin Fornander,

Suppleant till distriktets årsmöte Cicci Lejon

Representant för honungsförädlingen Gustav Rosèn

Suppleanter för representanten för honungsförädlingen Jerker Sandegård

Revisorer Jonny Ståhl, Stig Karlsson, revisorsuppleanter Malin Fornander, Maj Mjärdner

Valberedning Jerker Sandegård Marie Johansson.

 

Startsidan