Styrelsen 2012

Ordf: Ulla-Britt Bäck 0142-71266
u-b.back@hotmail.com

V. ordf: Hans Ström 0705 94795

hans.g.ström@telia.com

Kassör: Sonia Petersson 0143-210 13
sonia.petersson@gmail.com

Ordinarie ledamot/ sekreterare. May Mjärdner 0708 791312

may_mjardner@hotmail.com

Studieansvarig
hans.g.ström@telia.com

Suppleanter:

Christer Wiking 0144-211 41

Eva Johansson 0144-107 29

Startsida